Greenhouse Group biedt oplossing voor de cookiewet

Campaign Performance Analyzer zorgt voor blijvend inzicht in online campagnes

12 SEPTEMBER 2012, EINDHOVEN
Samenvatting
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Telecomwet verliest het internet zijn kracht om het resultaat van marketinginspanningen nauwkeurig te meten. Daarom heeft Greenhouse Group een nieuwe tool ontwikkeld, de Campaign Performance Analyzer, die adverteerders in staat stelt om campagneperformance inzichtelijk te houden en mediabudget optimaal in te zetten. Geheel in lijn met de wet, want de tool kijkt uitsluitend naar campagnes, niet naar de bezoeker.

Sinds 5 juni jl. is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Het gebruik van cookies en andere technologieën om gebruikersgedrag op te slaan en te gebruiken voor o.a. marketingdoeleinden is door deze wet verboden als er vooraf geen toestemming voor is verkregen. De performance van de adverteerder gaat achteruit als niet goed beoordeeld kan worden wat het resultaat is van de inzet van de onlinecampagne. Daarmee daalt ook zijn winstgevendheid en komen prijzen bij uitgevers onder druk te staan. En dat kan leiden tot hogere prijzen op e-commercesites.

Greenhouse Group heeft daarom een nieuw web analytics tool ontwikkeld, genaamd Campaign Performance Analyzer. Campaign Performance Analyzer stelt adverteerders in staat om geheel in lijn met de wet campagneresultaten inzichtelijk te maken, zonder dat er data wordt  opgeslagen of gebruikt die herleidbaar is naar een unieke bezoeker. Marijn Maas, Managing Partner / Founder van Greenhouse Group, zegt: “Campaign performance Analyzer is het bewijs van hoe je een dreiging kunt omzetten in een kans. Ondanks de consequenties van de cookiewet blijft men in staat de effectiviteit van online campagnes te meten.” Terwijl traditionele web analytics tools uitgaan van de bezoeker, bestaat de bezoeker juist niet binnen Campaign Performance Analyzer, omdat bij Campaign Performance Analyzer de campagne centraal gesteld wordt. De tool is door diverse juridische partijen gecontroleerd en daarnaast is er een audit traject opgestart bij een onafhankelijk accountantskantoor.

Campaign Performance Analyzer levert inzichten in de resultaten (visits, pageviews, time on site, conversies) op een zeer gedetailleerd niveau. Op basis van campagnes, websites, keywords en zelfs individuele affiliates  kunnen gebruikers van de tool resultaten analyseren. Met behulp van econometrische modellen worden accurate voorspellingen gedaan over de echte campagneperformance. Deze analyses stellen de adverteerder in staat om mediabudgetten optimaal te blijven inzetten en campagnes te optimaliseren. Hierdoor behoudt online marketing haar kracht van nauwkeurige meting.

De tool is grondig getest op diverse websites en werkt in de meest gebruikte browsers (ook mobiel), kan piekbelasting van websitebezoek aan en de metingen wijken niet af van die van andere systemen (web analytics, serverlogs).

Omdat de Nederlandse digitale industrie bol staat van innovatieve capaciteit, wordt de tool op korte termijn als open-source software beschikbaar gesteld. Marijn Maas: “Met deze laatste stap garanderen we een complete en continue ontwikkeling van Campaign Performance Analyzer. De Nederlandse advertisingindustrie kan hier een actieve bijdrage aan leveren waar alle partijen bij gebaat zullen zijn.” Greenhouse Group hoopt op deze manier de innovatieve partijen in de markt te mobiliseren, zodat de dreiging van de cookiewet met collectieve inspanning een positieve wending zal krijgen. 

 

Citaten
"“Campaign performance Analyzer is het bewijs van hoe je een dreiging kunt omzetten in een kans. Ondanks de consequenties van de cookiewet blijft men in staat de effectiviteit van online campagnes te meten.”" Marijn Maas - Managing Partner / Founder Greenhouse Group
""Met het beschikbaar stellen van de tool als open source garanderen we een complete en continue ontwikkeling van Campaign Performance Analyzer. De Nederlandse advertisingindustrie kan hier een actieve bijdrage aan leveren waar alle partijen bij gebaat zullen zijn.”" Marijn Maas - Managing Partner / Founder Greenhouse Group
Documenten
Over Greenhouse Group

Greenhouse Group is de overkoepelende organisatie van 4 bedrijven in het digitale speelveld te weten, Blue Mango Interactive, Fresh Fruit Digital, SourceRepublic en We Are Blossom. Volgens de visie van Greenhouse Group ontstaan succesvolle bedrijven door mensen met dromen, ambitie en visie. Greenhouse Group investeert in deze mensen en faciliteert ze met de middelen en de kennis om hun dromen te realiseren. Door een sterke focus op innovatie is Greenhouse Group marktleider in Nederland op verschillende gebieden van data driven digital performance marketing. Innovation, Dedication en Fun zijn de kernwaarden die dagelijks door meer dan 150 toegewijde vakmensen worden uitgedragen.

berichten